IEMEEUW.NL

In het verleden werden voor het versturen van berichten postduiven gebruikt.
In deze moderne en gehaaste tijd gebruikt men iemeeuw.